Dönersermaye İşletme Müdürlüğü'ne ait ihaleler http://dsim.istanbul.edu.tr/ sayfasında yayınlanacaktır.
Kullanıcı Adı : 
Şifre : 
 

Konusu :
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kadrosunda çalışan işçi personele yazlık giyim alımı işi.
3752 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2014/43446
Usulü :
 Açık İhale Usulü
Tarihi :
 24.04.2014
Yeri :
 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu.Süleymaniye Cad. No:34116 Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 24.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 16.04.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
ÇALIŞMA KOLTUĞU ALIMI İŞİ (20 ADET)
3751 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.04.2014
Yeri :
 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SATINALMA BÜROSU
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 17.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 16.04.2014
Açıklama :
 MERKEZİMİZİN İHTİYACI OLAN 20 ADET ÇALIŞMA KOLTUĞUNUN ALINMASIM İŞİ
 
Konusu :
İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında bulunan 60 KVA Kesintisiz Güç Kaynağının Bakım ve Onarım işi için 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yapılacak alım için teklif alıncaktır.
3750 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 16.04.2014
Yeri :
 İ.Ü.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ordu cad. Yahnikapan Sk. No:1 Beyazıt/İST. Tel: 212 455 57 83
Saati :
 11.00
Son Teklif :
 16.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 15.04.2014
Açıklama :
 Bakım Onarım
 
Konusu :
Üniversitemiz Osmanlı Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ihtiyacı olan 1 adet Dijital Piyano alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3749 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 14.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.04.2014
Açıklama :
 Ek: 1 sayfa teklif isteme Formu 10 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
İ.Ü. Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezimizde kullanılmak üzere 20 adet Kolçaklı Sandalye alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3748 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 14.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.04.2014
Açıklama :
 EK: Teklif İsteme Formu (1 Sayfa)
Teknik ŞArtname (1 Sayfa)
 
Konusu :
Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı Makamının ihtiyacı 2 adet makam koltuğu alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3747 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 14.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.04.2014
Açıklama :
 Not: Standart Teklif Formu ve Teknik Şartname ektedir.
 
Konusu :
Üniversitemiz Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığının ihtiyacı olan 5000 adet A4 ebatında 160 gr tuval kağıt alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3746 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale salonu
Saati :
 
Son Teklif :
 14.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.04.2014
Açıklama :
  Ek: 1 sayfa teklif formu Not: kağıt numunesi Başkanlığımızdan görülebilir.
 
Konusu :
Üniversitemiz Osmanlı Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezimizin ihtiyacı olan 1 adet 120*140 ebadında Ayaklı Porteli Müzik tahtası alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3745 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 
Son Teklif :
 14.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.04.2014
Açıklama :
 Ek:1 sayfa Teklif isteme formu 1 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müzesinin ihtiyacı olan 32" (inç) ve 40" (inç) LCD ekran alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3744 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 14.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.04.2014
Açıklama :
  Ek: 1 sayfa teklif isteme formu - 2 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi için Optik Karakter Tanıma (OCR) lisansı alım işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3743 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 14.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.04.2014
Açıklama :
 Ek:Teklif İsteme Formu,Teknik Şartname (1 sayfa)
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Bölüm Laboratuvarlarında kullanılmak üzere cam-sarf ve kimyasal laboratuvar malzemesi alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3742 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
  2014/27
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
  18.04.2014
Yeri :
  İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi
Saati :
  16:00a kadar
Son Teklif :
  18.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 09.04.2014
Açıklama :
 Toplam 268 kalem malzeme alınacaktır.
Malzeme listesi ve teknik şartname ektedir.
İstekliler malzemenin tamamına(268 kalem) teklif vereceklerdir.
 
Konusu :
İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ ve Sistem Güvenlik Birimi İçin Mail Güvenlik Yazılımı Kiralanması İşi.
3741 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 15.04.2014
Yeri :
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Odası.
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 15.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 04.04.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Üniversitemiz Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezimizde mevcut 2 adet klimanın montajı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3740 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 08.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 04.04.2014
Açıklama :
 Ek:1 sayfa teklif formu
5 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
Üniversitemiz merkez kampüs giriş kapılarında bulunan X-Ray cihazlarının bulunduğu kabinde mevcut 3 adet verikon marka 3 KVA jeneratörlerin 2014 yılı aylık(Nisan-Aralık) periyodik bakım onarımının yapılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 2/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3739 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
 Ek:1 sayfa teklif formu
2 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
Üniversitemiz muhtelif birimlerinin ihtiyacı olan Otomatik Kapı Çekeceği ( 15 adet ) ve Asma Kilit ( 50 adet ) alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3738 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
 Ek: 1 sayfa teknik şartname
1 sayfa teklif formu
 
Konusu :
Üniversitemiz muhtelif birimlerinin ihtiyacı olan 12 adet telsiz telefon alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3737 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
 Ek 1 sayfa teklif formu
3 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
Üniversitemiz İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 adet Matematik Yazılımı olan Mathematica Proğramı lisansı alımı ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3736 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
 Ek: 1 sayfa teklif formu
4 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
Üniversitemiz muhtelif birimlerinin ihtiyacı olan 3 adet Ultrabook alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3735 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
 Ek: 1 sayfa teklif formu
2 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
Üniversitemiz İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3 adet Notebook Bilgisayar alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3734 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
  Ek: 1 sayfa teklif formu
1 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
Üniversitemiz muhtelif birimlerinin ihtiyacı olan 5 adet tarayıcı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır,
3733 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
 Ek:1 sayfa teklif formu
2 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
üniversitemiz Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 adet Enerji İzleme Sistemi alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3732 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü.İdari ve mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
  Ek:1 adet teklif Formu
3 sayfa teknik şartname
 
Konusu :
İ. Ü. Personel Daire Başkanlığı' nın ihtiyacı olan bir adet faks cihazı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK 22-d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3731 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
  İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-İhale Salonu
Saati :
 
Son Teklif :
  07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
  EK: Teknik Şartname (1 Sayfa)
Teklif İsteme Formu (1 Sayfa)
 
Konusu :
Üniversitemiz Orman Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Fakültesi (Dershane, İdari Bina), Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği, Teknik bilimler Meslek Yüksek Okulu, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu), İstanbul Tıp Fakültesi ( Temel Bilimler, Monoblok Poliklinikler), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Kütüphane, İngilizce Tıp, Cerrahiler) Fotokopi alanları kiralama ihalesi.
3730 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Pazarlık Usulü
Tarihi :
 08.04.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- İhale Salonu
Saati :
 10:15'den itiba
Son Teklif :
 08.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.04.2014
Açıklama :
 Ek: 2 sayfa Teknik Şartname
Bilgi için Telefon : 0212 440 00 00 Dahili : 10377
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Kantinlerinde satılmak üzere Salata Seti Alımı 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3729 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 04.04.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:45
Son Teklif :
 04.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 01.04.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Yönetim Birimi İçin 2 Adet Fiziksel Sunucu Alımı İşi.
3728 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.04.2014
Yeri :
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Odası.
Saati :
 14.30-15.00
Son Teklif :
 03.04.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 01.04.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Kantinlerde satılmak üzere Meyve Seti Alımı 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3727 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 04.04.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 01.04.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Tesislerinde kullanılmak üzere Projeksiyon Alımı 4734 sayılı Kİ'un 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3726 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 04.04.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:15
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 01.04.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı kantinlere Çay Kazanı Alımı 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3725 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 04.04.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 04.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 01.04.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Misafirhanesine Pike ve Nevresim Takımı Alımı 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3724 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 04.04.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 04.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 01.04.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihtiyacı olan Mail Güvenlik Sistemi Yazılımının 1 Yıllık Lisans Kiralanması İşi.
3723 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.04.2014
Yeri :
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Odası.
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 03.04.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 31.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ve bağlı birimlerinde(Gökçeada, Sapanca, Yunus-S Gemisi) kullanılmak üzere büro ve kırtasiye malzemesi alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3722 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
  2014/24
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
  07.04.2014
Yeri :
  İ.Ü SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Saati :
  12:00'a kadar
Son Teklif :
  07.04.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 31.03.2014
Açıklama :
 Toplam 133 kalem malzeme alınacaktır.
Malzeme listesi ekte sunulmuştur. İstekliler malzemenin tamamına teklif verecektir.
 
Konusu :
İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Astronomi ve Uzay Bilimleri Binasında bulunan sistem odası için, 4734 K.İ.K. nun 22-d maddesi gereğince doğrudan temin yöntemiyle Hassas Kontrollü Klima alımı yapılacaktır.
3721 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.04.2014
Yeri :
 İ.Ü.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 03.04.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
28.03.2014 tarihinde saat 10.15’de - İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı Öğrenci Yemekhaneler Müdürlüğüne bağlı birimlerin, Beyazıt Kreş, Avcılar Kreş ve Sevda Sabancı Kreş ve Anaokulunda bulunan yangın söndürme tüplerinin dolumu işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3720 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.15
Son Teklif :
 28.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 26.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
28.03.2014 tarihinde saat 10.10’da - İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı Sevda Sabancı Kreş ve Anaokulunda kullanılmak üzere 14 adet oturma bankı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3719 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.10
Son Teklif :
 28.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 25.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
28.03.2014 tarihinde saat 10.05’da - İ.Ü.Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin uygulamalı derslerinde kullanılmak üzere 3 adet jeolog pusula ve 3 adet GPS cihazı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3718 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.05
Son Teklif :
 28.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 25.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
28.03.2014 tarihinde saat 10.00’da - İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı öğrenci laboratuarında kullanılmak üzere 1 adet çeker ocak alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3717 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.00
Son Teklif :
 28.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 25.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Merkez Binasında bulunan 3 adet jeneratörün 2014 yılı (Nisan - Aralık) 9 ay aylık periyodik bakım onarımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK 22-d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3716 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 26/03/2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 24.03.2014
Açıklama :
 Ek- Teklif İsteme Formu (1 Sayfa)
Teknik Şartname (3 Sayfa)
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Restorantına ve Avcılar Misafirhanesine Havlu Alımı 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3714 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 26.03.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:15
Son Teklif :
 26.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 20.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Cerrahpaşa Otopark Giriş Butonu Alımı 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3713 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 26.03.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 26.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 20.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Avcılar Kafeteryasında bulunan Pimaşların değişmesi ve flekslerin yalıtımının yapılması işi 4734 sayılı KİK'num 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile yapılacaktır.
3712 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 26.03.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 26.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 20.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Sapanca Biriminde kullanılmak üzere 6.000 kg kalorifer yakıtı (Fuel oil-4)alım işi.4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3711 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2014/19
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 25.03.2014
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Satınalma Bürosu
Saati :
 16:00akadar
Son Teklif :
 25.03.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 20.03.2014
Açıklama :
 Toplam 6.000 kg kalorifer yakıtı (fuel oil-4) alınacaktır.
Teslimat mesai saatleri içinde Sapanca Birimine(Kurtköy/Sapanca/Adapazarı)yapılacaktır.
Kantar fişi ve fuel oil-4 analiz raporu olacaktır.
 
Konusu :
20.03.2014 tarihinde saat 10:30 Psikoloji kulübü 8-9 Mayıs 2014 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof.Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda düzenlenecek Psikoloji Günleri 4 İlişkiler etkinliği için 1200 adet bez çanta alım işi.4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.

3710 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 20.03.2014
Yeri :
 İ.Ü. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 20.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 18.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Fakültemiz Sapanca, Gökçeada Birimleri ve Yunus -S Araştırma gemisinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alım işi.
4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3709 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2014/15
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.03.2014
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi
Saati :
 16:00a kadar
Son Teklif :
 21.03.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 17.03.2014
Açıklama :
 Toplam 17 kalem temizlik malzemesi alınacaktır.
Malzeme Listesi ve Teknik Şartname ektedir.
 
Konusu :
İstanbul Üniversitesi Güvenlik Amirliğine bağlı Güvenlik Memurlarının Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi alımı işi 4734 sayılı KİK'nun 22-d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3708 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 18/03/2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 14.03.2014
Açıklama :
  Ek: Teklif İsteme Formu (1 Sayfa), Teknik Şartname (3 Sayfa) ( İş en düşük fiyat veren firma Bengi Grup Özel Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ firmasına verilmiştir İşin Tutarı : 6.020,00,-TL+KDV )
 
Konusu :
17.03.2014 tarihinde saat 11:00 da - Üniversitemiz Spor Birliği Müdürlüğü Malzeme deposunda kullanılmak üzere malzeme rafları alımı işi, 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3707 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.03.2014
Yeri :
 İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale salonu, Süleymaniye cad. No: 9 Eminönü
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 17.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 13.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
19.03.2014 tarihinde saat 11:15’da - Üniversitemiz Spor Birliği Müdürlüğünde sporcu öğrencilerin kullanması için Boks ve Tekwando malzemelerinin alımı işi, 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3706 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 19.03.2014
Yeri :
 Spor Birliği Müdürlüğü Binasında olacak Cerrahpaşa Cad. Eski Adli Tıp Kurumu Binası K.M.Paşa Fatih
Saati :
 11:15
Son Teklif :
 19.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 12.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
19.03.2014 tarihinde saat 11:00’da - Üniversitemiz Spor Birliği Müdürlüğünde Sporcu öğrencilerin kullanımı için satranç takımı alımı işi, 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.

3705 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 19.03.2014
Yeri :
 Spor Birliği Müdürlüğü Binasında olacak Cerrahpaşa Cad. Eski Adli Tıp Kurumu Binası K.M.Paşa Fatih
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 19.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 12.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Üniversitemizde mevcut 9 adet kameranın muhtelif birimlere montajının yapılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3704 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 14.03.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 12.03.2014
Açıklama :
  Ek:Teklif formu ve Teknik Şartname ( 11 sayfa ) ( İş en düşük fiyat veren firma: IPS Teknoloji ve Bilişim sistemleri San Tic Ltd Şti firmasına verilmiştir İşin tutarı : 2.502,00,-TL+KDV
 
Konusu :
İ.Ü.Nadir Eserler Binamızda bulunan 110 KVA Jeneratörün Periyodik Bakımının yapılması işi 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yapılacak alım için teklif alıncaktır.
3703 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ordu cad. Yahnikapan Sk. No:1 Beyazıt/İST. Tel: 212 455 57 83
Saati :
 11.15
Son Teklif :
 13.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 12.03.2014
Açıklama :
 110 KVA Jeneratör için 9 aylık periyodik bakım anlaşması yapılacaktır.
 
Konusu :
i.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında bulunan 250 KVA Jeneratörün onarım işi 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3702 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ordu cad. Yahnikapan Sk. No:1 Beyazıt/İST. Tel: 212 455 57 83
Saati :
 11.00
Son Teklif :
 13.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 12.03.2014
Açıklama :
 250 KVA Jeneratör Onarımı Yapılacaktır.
 
Konusu :
İstanbul Tıp Fakültesi (Temel Bilimler Monoblok Poliklınikler) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ( Kütüphane,İngilizce Tıp,Cerrahiler ) Orman Fakültesi,Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu,İlahiyat Fakültesi (Dershane,İdari Bina) fotokokopi alanları kiralama ihalesi yapılacaktır
3701 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Pazarlık Usulü
Tarihi :
 17.03.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale Salonu
Saati :
 10.00'da başlay
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 11.03.2014
Açıklama :
 Ek:2 sayfa (istenilen belgeler) Tel : 212 440 00 00 /10377
 
Konusu :
10.03.2013 tarihinde saat 10:30 İlahiyat Fakültesi Darulfunun İlahiyat Kulübü Mart ayında kulüplerine ait olan dergi basım işi. 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.

3700 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 10.03.2014
Yeri :
 İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 10.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan muhtelif kırtasiye malzemeleri alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3699 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 11.03.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 Ek:1 Teklif İsteme Formu ( İş en düşük fiyat veren Armin Kurumsal Tedarik ve Org.Tekn.Hizm.Hizm. firmasına verilmiştir. İşin tutarı : 7.483,00,-TL+KDV)
 
Konusu :
10.03.2013 tarihinde saat 10:30 İlahiyat Fakültesi Darulfunun İlahiyat Kulübü Mart ayında kulüplerine ait olan dergi basım işi. 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3698 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 10.03.2014
Yeri :
 İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale salonu
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 10.03.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
12.03.2014 tarihinde saat 11:00 da İ.Ü. Sosyal Tesislerine bağlı kantinlerin ihtiyacı olan Salep Alımı İşi için 4734 sayılı KİK nun 22/d maddesine göre yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3697 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.03.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Restoranı
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 12.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
12.03.2014 tarihinde saat 10:45 de İ.Ü. Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Restoranının ihtiyacı olan Isıcam alımı işi için 4734 sayılı KİK nun 22/d maddesine göre yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3696 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.03.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Restoranı
Saati :
 10:45
Son Teklif :
 12.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
12.03.2014 tarihinde saat 10:30 da İ.Ü. Prof. Dr. Nazım TERZİOĞLU Kültür ve Eğitim Tesislerinin ihtiyacı olan bulaşık Makinesi alımı işi için 4734 sayılı KİK nun 22/d maddesine göre yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3695 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.03.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Restoranı
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 12.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
12.03.2014 tarihinde saat 10:15 de İ.Ü. Sosyal Tesislerine bağlı birimler için kullanılan 34 ZA 0221 Plakalı Renault Toros Marka Aracın Bakım Hizmeti alımı işi için 4734 sayılı KİK nun 22/d maddesine göre yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3694 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.03.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Restoranı
Saati :
 10:15
Son Teklif :
 12.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
12.03.2014 tarihinde saat 10:00 da İ.Ü. Sosyal Tesislerine bağlı Cerrrahpaşa Teras Restoranının ihtiyacı olan kuzine bek kafası değişimi hizmeti alımı işi için 4734 sayılı KİK nun 22/d maddesine göre yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3693 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.03.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Restoranı
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 12.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
11.03.2014 tarihinde saat 11:00’da - Üniversitemiz Spor Birliği Müdürlüğünün düzenlediği 35. Spor Şölenimde Fakülte ve Yüksek Okul Takımlarına dağıtılmak (şölen için takımlara yaptırılan formaların yetişmemesinden dolayı) üzerine antrenman yeleği alımı işi, 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3692 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 11.03.2014
Yeri :
 Spor Birliği Müdürlüğü Binasında olacak Cerrahpaşa Cad. Eski Adli Tıp Kurumu Binası K.M.Paşa Fatih / İSTANBUL
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 11.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Avcılar Öğrenci Yurtları, Beylikdüzü Öğrenci Yurdu ve Cerrahpaşa Kız Öğrenci Yurtlarının teknik arızalarının giderilebilmesi için 82 (sekseniki) kalem teknik malzeme alımı işi 4734 sayılı K.İ.K.’ nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacaktır.
3691 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale salonu,Süleymaniye Cad.No:19 Eminönü / İSTANBUL
Saati :
 10.20
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.03.2014
Açıklama :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Avcılar Öğrenci Yurtları, Beylikdüzü Öğrenci Yurdu ve Cerrahpaşa Kız Öğrenci Yurtlarının teknik arızalarının giderilebilmesi için 82 (sekseniki) kalem teknik malzeme alımı işi 4734 sayılı K.İ.K.’ nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacaktır.
 
Konusu :
4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla İ.Ü. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığına siyah beyaz yazıcı alımı işi için teklif alınacaktır.
3690 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 06.03.2014
Yeri :
  İ.Ü. KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Saati :
 11.00
Son Teklif :
  06.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 04.03.2014
Açıklama :
 2 adet siyah-beyaz yazıcı alımı
 
Konusu :
05.03.2014 tarihinde saat 10.35’de - İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalının ihtiyacı olan 41 kalem kimyasal malzeme alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3689 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 05.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.35
Son Teklif :
 05.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 04.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İstanbul üniversitesi Personel Daire Başkanlığına kırtasiye malzemesi alım işi. 4734 sayılı KİK’nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3688 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 
Saati :
 
Son Teklif :
 14.03.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 04.03.2014
Açıklama :
 Teklif birim fiyat üzerinden alınacak malzeme adetleri birim fiyatlara göre belirlenecektir.
 
Konusu :
Üniversitemiz Rektörlük Merkez Bahçe için 85 adet Leylandi Ağacı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3687 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 05.03.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 03.03.2014
Açıklama :
 Ek : 1 sayfa teklif İsteme Formu, 1 sayfa teknik Şartname ( İş en düşük fiyat veren firma Güney Botanik ve Peyzaj frmasına verilmiştir. ( Tutarı 3.145,00,-TL+KDV)
 
Konusu :
05.03.2014 tarihinde saat 10.30’da - İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun öğrenci işlerinde kullanılmak üzere 1 adet yazıcı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3686 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 05.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.30
Son Teklif :
 05.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 03.03.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
03.03.2014 tarihinde saat 10.40’da - İ.Ü.İktisat Fakültesi öğrenci amfi ve dershanelerinde kullanılmak üzere ses sistemi, 18 adet motorlu black out perde ve kablo alımı (montaj dahildir) işi. (toplam 9 kalem) 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3685 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.40
Son Teklif :
 03.03.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 28.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
03.03.2014 tarihinde saat 10.35’de - İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun öğrenci işlerinde kullanılmak üzere 1 adet yazıcı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3684 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.35
Son Teklif :
 03.03.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 27.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
03.03.2014 tarihinde saat 10.30’da - İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı öğrenci laboratuarında öğrenci pratiklerinde kullanılmak üzere 1 adet Thermal Cycler Cihazı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3683 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.03.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.30
Son Teklif :
 03.03.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yapılacak İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında bulunan manyetik kapı bakım ve onarım işi için teklif alınacaktır
3682 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.02.2014
Yeri :
 İ.Ü.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ordu cad. Yahnikapan Sk. No:1 Beyazıt/İST. Tel: 212 455 57 83
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 28,02,2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.02.2014
Açıklama :
 Manyetik kapı bakım ve onarımı
 
Konusu :
Üniversitemiz Kadın Sorunları ve Uygulama Merkezimizin ihtiyacı olan 1 adet dijital telefon alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3681 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
  İdari ve Mali İşler daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 28.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 26.02.2014
Açıklama :
  Ek:teknik şartname, teklif isteme formu İş en düşük fiyat veren firma Armin Kurumsal Tedarik Org.tekn.Hizmetleri firmasına verilmiştir. Tutarı : 490,00,-TL+kdv
 
Konusu :
Spor Malzemesi (2 grup) alımı
3680 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2014/21473
Usulü :
 Açık İhale Usulü
Tarihi :
 14.03.2014
Yeri :
 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu.Süleymaniye Cad.No:19/3 34116 Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 14.03.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 26.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümünde kullanılmak üzere akvaryum malzemesi alım işi.4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulü ile yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3679 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2014/11
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.02.2014
Yeri :
 İ.Ü: Su Ürünleri Fakültesi
Saati :
 16:00'a kadar
Son Teklif :
 28.02.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 24.02.2014
Açıklama :
 Malzeme listesi ve Teknik şartname ekte sunulmuştur.
Toplam 45 kalem akvaryum malzemesi satın alınacaktır.
 
Konusu :
26.02.2014 tarihinde saat 10.55’de - İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğrenci laboratuarlarında kullanılmak üzere 5 kalem laboratuar sarf malzeme alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3678 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 26.02.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.55
Son Teklif :
 26.022.014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 24.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
26.02.2014 tarihinde saat 10.50’de - İ.Ü.İletişim Fakültesi Öğrenci Haber Ajansı, Öğrenci Bilgisayar Laboratuarı, Öğrenci Radyo Televizyon Stüdyoları ve öğrenci atölye simetri uygulama laboratuarlarında kullanılmak üzere 20 adet dizüstü (taşınabilir) bilgisayar alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3677 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 26.02.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.50
Son Teklif :
 26.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 24.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
26.02.2014 tarihinde saat 10.45’de - İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında öğrenci uygulama laboratuarlarında kullanılmak üzere 10 adet öğrenci binoküler mikroskop ve 1 adet inverted mikroskop alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3676 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 26.02.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.45
Son Teklif :
 26.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 24.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ( dershane,idari bina) İstanbul Tıp Fakiltesi (Temel Bilimler,Monoblok Poliklinikler) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ( Cerrahiler, İngilizce Tıp,Kütüphane) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu,Orman Fakültesi'ne 2886 sayılı DİK Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile fotokopi alanları ihale edilecektir.
3675 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Pazarlık Usulü
Tarihi :
 24.02.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 10.15'te Başlar
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 20.02.2014
Açıklama :
 Ek: İstenen belgeler
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Çapa Ocak Restorantına Paslanmaz Yemek Taşıma Arabası alımı 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3674 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 15:30
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 20.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Muhasebe birirmine fatura alımı işi 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3673 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 15:45
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 20.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Sosyal Tesislerine baglı Muhasebe birirmine Fatura Alımı işi 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3672 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 15:45
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 20.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Restoırantında kullanılmak üzere Havlu Alımı işi 4734 sayılı KİK 'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3671 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 14:45
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI KANTİN VE RESTORANLARA MUHTELİF TAMİRAT ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3670 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
  İstekliler birimlre gidip keşif yapmalıdır.
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Çapa Ocak Restorantına paslanmaz Yemek Taşıma Arabası Alımı işi 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3669 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 15:15
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Sosyal Tesislerine Bağlı Beyazıt Bölgesi Sosyal Bilimler MYO Kantinine Tamirat İşi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK nun 22/ d maddesi gereğince yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3668 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Restoranı
Saati :
 14:00
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI BEYAZIT BÖLGESİ COĞRAFYA KANTİNİNE TAMİRAT İŞİ ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3667 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:45
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Tesislrinde kullanılmak üzere Pike Alımı işi için 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3666 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 15:00
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Sosyal Tesislerine Bağlı Eczacılık Fakültesi Kantini Mal Alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK nin 22/ d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3665 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Restoranı
Saati :
 15:15
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI BEYAZIT BÖLGESİ COĞRAFYA KANTİNİNE MUHTELİF MALZEME ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K. ' NUN 22/D MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3664 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Tesislerine Yatak Örtüsü Alımı işi 4734 KİK'nun 22/d maddesne istınaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3663 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 14:30
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislere bağlı idari birimine Bilgisayar ve Notebook Alımı için 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3662 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 14:15
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesisleri Muhasebe Birirmine Fatura Alımı 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3661 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 15:45
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı merkez binası giriş kapısı ve muhasebe birirmine çiçek ve saksı alımı 4734 sayılı KİK 'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3660 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:15
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Otoparkına Parakende Satış Fişi Alımı işi 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3659 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 19.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Üniversitemizin acil ihtiyacı olan 3 adet konteyner alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3658 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 
Saati :
 
Son Teklif :
 20.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 18.02.2014
Açıklama :
 Ek:Teknik şartname İş en düşük fiyat veren Öztürk Nak.ve İnş. San ve Tic.Ltd.Şti ( Fiyatı : 34.800,00,-TL+KDV)'ne verilmiştir.
 
Konusu :
Üniversitemiz Rektörlük Merkez Garajında mevcut araçların temizliği için gerekli malzeme alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3657 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
  20.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 18.02.2014
Açıklama :
 Ek:Teknik Şartname,Malzeme Listesi (Numuneler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı satınalma bürosunda görülebilir.) İş en düşük fiyatı veren :Er Temizlik ve Amb.Malz. firmasına verilmiştir. Fiyatı : 544,70,-TL+KDV
 
Konusu :
Üniversitemiz İktisat Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunun taşınacağı alanda bulunan 41 adet compact arşiv dolabının zemin kattaki mevcut alana taşınması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3656 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 
Son Teklif :
 20.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 18.02.2014
Açıklama :
  Ek: Teknik şartname İş Endüşük fiyatı veren Raf Yapı Raf Sistemleri ve Dekorasyon İth.İhr.firmasına verilmiştir. Tutarı : 3.895,00,-TL+KDV
 
Konusu :
Üniversitemiz Hastaneler Genel Direktörlüğünün ihtiyacı olan Plastik Spiralli Ciltleme Makinesi ve muhtelif spiral alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3655 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 
Saati :
 
Son Teklif :
 19.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 17.02.2014
Açıklama :
  Ek: Teknik Şartname iş en düşük fiyat veren Seymak Büro Mak.Tamir ve Bakım Mustafa Seyhan firmasına (825.00,- (sekizyüzyirmibeş) TL+KDV ) verilmiştir.
 
Konusu :
Başkanlığımız Nadir Eserler binasında bulunan jenaratör bakım ve onarımı işi için 4734 sayılı K.İ.K.’nun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yapılacak ve teklif alınacaktır.
3654 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 19/02/2014
Yeri :
 İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Beyazıt İstanbul Tel:212 455 57 83
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 19/02/2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 17.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Üniversitemiz muhtelif birimlerin ihtiyacı olan 2 adet Samsung SCX 6122 FN Toner alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereği doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3653 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 
Saati :
 
Son Teklif :
 19.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 17.02.2014
Açıklama :
  İş en düşük fiyatı veren Seymak Büro Mak.Mustafa Seyhan firmasına verilmiştir. Tutarı : 286,00,-TL+KDV
 
Konusu :
Üniversitemizin ihtiyacı olan 250 adet imza sümeni alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3652 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 
Saati :
 
Son Teklif :
 19.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 17.02.2014
Açıklama :
 İmza sümeninin numunesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı satınalma biriminden görülebilir. İş en düşük fiyatı veren Oluş Org.İnş.Tur.Rekl.San.tic.Ltd.Şti'ne verilmiştir.(Tutarı :3.000,00,-TL+KDV)
 
Konusu :
19.02.2014 tarihinde saat 10:30 da - Üniversitemiz Spor Birliği Müdürlüğüne bağlı Avcılar yerleşkesinde bulunan tenis kortlarımızın ısıtma sistemlerinin doğalgaz bağlantılarının yapımı işi., 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3651 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 19.02.2014
Yeri :
 İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 19.02.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 13.02.2014
Açıklama :
  İhale ile ilgili bazı sayfaları yayınlayamadığımızdan dolayı eksik olan sayfaları ve teknik şartnameye Spor Birliği Müdürlüğü Binasında temin edebilirsiniz. Adres:Cerrahpaşa cad. Eski Adli Tıp Kurumu Binası Kocamustafapaşa
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Prof.Dr. Nazım Terzioğlu Eğitim ve Kültür Tesislerine Bahçe Malzemesi Alımı işi için 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3650 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 14.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 12.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Prof.Dr. Nazım Terzioğlu Eğitim ve Kültür Tesislerine Çim Tohumu 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3649 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 14.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:45
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 12.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Restorantına Konveyörlü Ekmek Makine Alımı işi 4734 sayılı KİK' nun 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3648 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 14.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 12.02.2014
Açıklama :
  Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi Özellikleri:
Kapasite : 350-400 dilim / saat
Ölçüleri : 475x640x435 mm/h
Elektrik : 230 W / 50 hZ
Ağırlık : 25 Kg
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Çapa Otoparkına Bariyer Kolu Alımı işi 4734 sayılı KİK'nun 22/D maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır
3647 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 14.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:15
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 12.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Otopark birimine Barkod Printer Alımı işi için 4734 sayılı KİK'nun 22/D maddesine istinaden doğrudan temin olarak alımı yapılacaktır.
3646 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:00
Son Teklif :
  21.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 12.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
14.02.2014 tarihinde saat 11.00’de - İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sevda Sabancı Kreş ve Anaokulunda kullanılmak üzere 5 kalem malzeme alımı (montaj dahildir.) işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3645 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 14.02.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 11.00
Son Teklif :
 14.02.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 11.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Spor Malzemeleri (Tekstil) alımı işi.
3644 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2014/15361
Usulü :
 Açık İhale Usulü
Tarihi :
 18.02.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu.Süleymaniye Cad.No:19/3 34116 Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 18.02.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Spor Malzemeleri (Ayakkabı) alımı işi.
3643 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2014/15499
Usulü :
 Açık İhale Usulü
Tarihi :
 18.02.2014
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu.Süleymaniye Cad.No:19/3 34116 Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 18.02.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.02.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
05.02.2014 tarihinde saat:15.00'te Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında kullanılan Develop İneo+253 ve +451 model fotokopi makinaları için gerekli malzeme alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğirce doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3642 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 05.02.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 15.00
Son Teklif :
 05.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 04.02.2014
Açıklama :
 (Develop İneo +253 için IU 610 C İmaging Unit :1 adet ) ( Develop İneo + 451 için IU 610 Y İmaging Unit : 1 adet IU 211 K İmaging IU 211 K İmaging Unit : 1 adet )
 
Konusu :
AVCILAR ÖĞRENCİ YURTLAR MÜDÜRLÜĞÜ A,B ve C Bloktaki 2.ve 3.kattaki tüm camlara sineklik yapılması için teklif toplama işi. Son teklif verme günü ve saati 07.02.2014 saat 16.00 ya kadar. Tekliflerinizi 0 212 473 72 86 nolu faksa veya iuyurt@istanbul.edu.tr ye mail atabilirler
3641 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 
Saati :
 
Son Teklif :
  07.02.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 04.02.2014
Açıklama :
 AVCILAR ÖĞRENCİ YURTLAR MÜDÜRLÜĞÜ A,B ve C Bloktaki 2.ve 3.kattaki tüm camlara sineklik yapılması için teklif toplama işi. Son teklif verme günü ve saati 07.02.2014 saat 16.00 ya kadar. Tekliflerinizi 0 212 473 72 86 nolu faksa veya iuyurt@istanbul.edu.tr ye mail atabilirler
 
Konusu :
06.02.2014 tarihinde saat 11:00’da - Üniversitemiz Spor Şölenimde Fakülte ve Yüksek Okul Takımlarının ihtiyacı olan spor malzemeleri alımı işi, 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3640 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 06.02.2014
Yeri :
 İ.Ü. Spor Birliği Müdürlüğü Binası
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 06.02.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 31.01.2014
Açıklama :
 Not: Malzemelerin tümüne teklif alınacaktır ve her malzeme için numune getirilmek zorundadır.
 
Konusu :
Üniversitemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi gereğince İstanbul Tıp Fakültesi (Temel Bilimler,Monoblok Poliklinikler) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ( Kütüphane,İngilizce Tıp,Cerrahiler ) Avcılar Yerleşkesi ( Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh.Bölümü Besyo,Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu), İlahiyat Fakültesi ( Dershane,İdari Bina ),Orman Fakültesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okuluna fokopi alanları kiralama işi ihalesi yaptırılacaktır.
3639 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Pazarlık Usulü
Tarihi :
 04.02.2014
Yeri :
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 10.00 da başlay
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 31.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI ESNAF HASTANESİ KANTİNİNE ALEMİNYUM ŞEMSİYE ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K.'NUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3638 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:15
Son Teklif :
 03.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 30.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI ESNAF HASTANESİ KANTİNİNE PASLANMAZ AYAKLI - TAMPERLİ CAMLI SUNDURMA ALIMI PASLANMAZ AYAKLI – TAMPERLİ CAMLI SUNDURMA ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K.'NUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3637 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 03.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 30.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Restorantlara Kuruyemiş Alımı 4734 sayılı KİK'um 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3636 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:15
Son Teklif :
 03.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 30.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI ESNAF HASTANESİ KANTİNİNE TEŞHİR DOLABI ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.'NUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3635 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:45
Son Teklif :
 03.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 30.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Restorantına 4 kalem Rakı Alımı 4734 sayılı KİK'un 22/d maddesine istainaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3634 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 03.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 30.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı birirmlerde kullanılan Isuzu marka Kamyoetin Periyodik Bakım ve Rulman Fren Bakımı için 4734 sayılı KİK'un22/d maddesine göre doğrudan temin olarak hizmet alımı yapılacaktır.
3633 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.02.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 03.02.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 30.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Mediko Sosyal Merkezi Başhekimliğinin ihtiyacı olan 39 Kalem Kırtasiye Malzemesi alımı işi.
3632 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 31.01.2014
Yeri :
 
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 31.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 29.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
31.01.2014 tarihinde saat 11:00’da - Üniversitemiz Spor Birliği Müdürlüğünde kullanılmakta olan 34 AE 4859 plakalı (MAN Otobüs) aracın lastik ve akü değişimi işi, 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3631 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 31.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 31.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 29.01.2014
Açıklama :
 lastik 6 adet ve akü 2 adet
 
Konusu :
İ.Ü. Su ürünleri fakültesi Sapanca Biriminde kullanılmak üzere kalorifer yakıtı(fuel oil-4 ) alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3630 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2014/02
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 30.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi
Saati :
 16:00'a kadar
Son Teklif :
 30.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 24.01.2014
Açıklama :
 toplam 20.000 kg kalorifer yakıtı fuel -oil 4 alınacaktır.
Teslimat Sapanca Birimine (Kurtköy/Sapanca/Adapazarı) mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
Kantar Fişi ve Fuel oil-4 analiz raporu olacaktır.
 
Konusu :
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-G maddesi gereğince Üniversitemiz Orman Fakültesi,Mühendislik Fakültesi ( İnşaat Mühendisliği) Sosyal Bilimler Meslek Y.O,Besyo,Teknik Bilimler,İlahiyat Fakültesi (Dershaneler,İdari Bina) İstanbul Tıp Fakültesi( Monoblok Poliklinikler Girişi,Temel Bilimler) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Kütüphane,İngilizce Tıp,Cerrahiler ) Birimlerine fotokopi alanları kiralama ihalesi
3629 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Pazarlık Usulü
Tarihi :
 28.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 10.30 - 10.45
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 23.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
24.01.2014 tarihinde saat 16.00'da Üniversitemizde mevcut 5 adet X-Ray Center Marka Bagaj Kontrol Cihazlarının ve 5 adet Metal Kapı Tipi dedektörlerin (03.02.2014- 31.12.2014 ) tarihleri arası periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3628 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 16.00
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 23.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Tarihi Bina girişinde kullanılmak üzere 1 adet avize alımı 4734 sayılı KİK'NİN 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3627 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 24.01.2014
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 22.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Baltalimanı Tarihi Bina girişinde kullanılmak üzere 1 adet Avize alımı 4734 sayılı KİK'nin 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3626 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:30
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 22.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Prof.Dr.Nazım Terzioğlu Eğitim ve Kültür Tesislerine 1 adet koruge Boru alımı 4734 sayılı KİK'nin 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3625 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:15
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 22.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI BALTALİMANI RESTORANI İÇİN ALKOLLÜ İÇECEK ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK 4734 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3624 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 22.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislerine bağlı Restorantlarına Peynir Çeşitleri alımı 4734 sayılı KİK'nin 22/d maddesi gereğince Doğrudan temin olarak alımı yapılacaktır.
3623 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 22.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI RESTORANLARA SÜZME YOĞURT VE KAYMAK ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK 4734 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3622 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:45
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 22.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI RESTORANLARA YUFKA VE TATLI ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK 4734 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3621 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:15
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 22.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI BALTALİMANI RESTORANINA MUHTELİF MALZEME ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK 4734 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3620 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 24.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 24.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 22.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
21.01.2014 tarihinde saat : 14.15'te Üniversitemiz Genel Evrak Müdürlüğünde kullanılan Develop İneo 251 model Fotokopi makinasının bakım onarımının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3619 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.15
Son Teklif :
 21.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 17.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
21.01.2014 tarihinde saat:14.00'te Üniversitemiz Güvenlik Amirliğinde kullanılan develop ineo+220 model fotokopi makinasının bakım onarımının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3618 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 21.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 17.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
20.01.2014 tarihinde saat:14.00'te Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki Personelin Bilişim Güvenliği Eğitimi Alınması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3617 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 20.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 20.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 17.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
21.01.2014 tarihinde saat :13.45'te Üniversitemiz İnternet Erişimi ve Sunucu Sistem Odalarında kullanılan İklimlendirme Sistemleri ve Klimaların 2014 yılı aylık periyodik bakım onarımının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3616 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 13.45
Son Teklif :
 21.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 17.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
21.01.2014 tarihinde saat:13.30'da Üniversitemiz Güvenlik Amirliğinin ihtiyacı olan DVD ve CD alımı ille ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3615 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.01.2014
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 13.30
Son Teklif :
 21.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 17.01.2014
Açıklama :
 8.5 GB DVD (9 double player) : 250 adet / 4.7 GB DVD : 1750 adet / CD 700 MB : 2000 adet
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Kantinlerinde satılmak üzere Salep Alımı 4734 sayılı KİK'nin 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3614 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 17.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 14.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sosyal Tesislere bağlı birimlerde kullanılmak üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı 4734 KİK'nin 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile alımı yapılacaktır.
3613 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.01.2014
Yeri :
 İ.Ü Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 17.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 14.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı Kantin ve Restorantlara 47 Kalem Muhtelif Tamirat işi İçin 4734 sayılı KİK'nın 22/d maddesine istinaden doğrudan temin ile yapılacaktır.
3612 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.01.2014
Yeri :
 İ.Ü.Ana Giriş Kapısı Yanı Prof Evi Restorantı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:15
Son Teklif :
 17.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 14.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
Üniversitemizin ihtiyacı olan Yarı Otomatik Eksternal Defibrilatör cihazı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince Doğrudan temin Usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3611 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 
Yeri :
 
Saati :
 
Son Teklif :
 14.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 10.01.2014
Açıklama :
  Tel: ( 212 ) 440 00 00 - 10384 Faks : 440 00 32
 
Konusu :
10.01.2014 tarihinde Saat : 11.30'da Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Baltalimanı Tesislerinin ihtiyacı olan Depo Yapımı işi ile ilgili olarak 4734sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3610 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 10.01.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Beyazıt- Fatih/İstanbul
Saati :
 11.30
Son Teklif :
 10.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 08.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
10.01.2014 tarihinde Saat : 10.00'da Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Birimlerinin ihtiyacı olan UFO Isıtıcı alımı işi ile ilgili olarak 4734sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3609 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 10.01.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Beyazıt- Fatih/İstanbul
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 10.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 08.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
10.01.2014 tarihinde Saat : 10.30'da Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Deposu ihtiyacı olan Plastik Taşıma Kutusu alımı işi ile ilgili olarak 4734sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3608 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 10.01.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Beyazıt- Fatih/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 10.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 08.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
10.01.2014 tarihinde Saat : 10.00'da Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Otoparklarının ihtiyacı olan Yangın tüpleri alımı işi ile ilgili olarak 4734sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3607 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 10.01.2014
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Beyazıt- Fatih/İstanbul
Saati :
 10.15
Son Teklif :
 10.01.2014
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 08.01.2014
Açıklama :
 
 
Konusu :
30.12.2013 tarihinde saat : 15.00'te Üniversitemiz Beyazıt ve Avcılar Yerleşkesinde bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının 2014 yılı aylık periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gerğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3606 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 30.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 15.00
Son Teklif :
 30.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
30.12.2013 tarihinde saat:14.50'de Üniversitemiz Rektörlük kazandairesinde bulunan üç ade Brülorün 2014 yılı aylık periyodik bakım onarımlarının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3605 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 30.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.50
Son Teklif :
 30.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
30.12.2013 tarihinde saat:14.40'ta Üniversitemiz Avcılar Yerleşkesi 2014 yılı Aylık Jeneratör Bakım onarımının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3604 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 30.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.40
Son Teklif :
 30.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
30.12.2013 tarihinde saat : 14.30'da Üniversitemiz Kariyer ve Geliştirme Merkezinin 2014 yılı aylı periyodik olarak ilaçlanması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3603 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 30.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.30
Son Teklif :
 30.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
30.12.2013 tarihinde saat:14.20'de Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İklimlendirme ve Klima santralleri Periyodik Bakım Onarımlarının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3602 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 30.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 14.20
Son Teklif :
 30.12.2013
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 27.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
30.12.2013 tarihinde saat:14.10'da Üniversitemiz 2014 Yılı Medya Takip Hizmeti işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3601 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 30.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.10
Son Teklif :
 30.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
30.12.2013 tarihinde saat : 14.00'te Üniversitemiz Rektörlük Merkez Bina ve Civarındaki Güvenlik kameralarının 2014 yılı ( 02.01.2014-31.12.2014 ) tarihleri arasında 12 ay periyodik bakım ve onarımının yapılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3600 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 30.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 30.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI BALTALİMANI RESTORANININ YILBAŞI MÜZİK VE SES SİSTEMİNİN ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK 4737 SAYILI KİK'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİ DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3599 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 27.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 27.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 25.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI KANTİNLERE TERMAL RULO ALIMI İLE İLGİLİ OLARAK 4734 SAYILI KİK'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİ DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3598 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 27.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 10:45
Son Teklif :
 27.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 25.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI RESTORANLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM HİNDİ VE İŞKEMBE ALIMI İLE İLGİLİ OLARAK 4734 SAYILI KİK'NUN 22/D MADDESİ GEREĞİ DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3597 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 27.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 27.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 25.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
Spor malzemeleri alımı işi. (4 grup spor malzemesi; 1.Grup Tekstil, 2.Grup Ayakkabı, 3.Grup Çanta, 4.Grup Havlu)
3596 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/185309
Usulü :
 Açık İhale Usulü
Tarihi :
 20.01.2014
Yeri :
 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu. Süleymaniye Cad.No:19/3 34116 Beyazıt/İstanbul
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 20.01.2014
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 25.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
23.12.2013 tarihinde saat: 10.30'da Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Hukuk Fakültesi Kış Bahçesi Kantini tadilatı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereği doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3595 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 23.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi Beyazıt - Fatih / İSTANBUL
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 23.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 20.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
18.12.2013 tarihinde saat:14.00"te Üniversitemiz Merkez Kazan Dairesi Buhar kazanları Boru yenileme işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3594 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 18.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 18.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 17.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı misafirhanelerde kullanılmak üzere 6 Kalem Tekstil Malzemesi Alımı işi 4737 KİK'nin 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yolu ile alımı yapılacaktır.
3593 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 19.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. Profesörler Evi Restoranı / Beyazıt Kampüsü
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 19.12.2013
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 16.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
17.12.2013 tarihinde saat:14.30'da Üniversitemiz Avcılar Kampüs Koordinatörlüğü Kültür Merkezinde kullanılmak üzere kaymaz yer paspası alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3592 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale salonu
Saati :
 14.30
Son Teklif :
 17.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 16.12.2013
Açıklama :
 Z DOKU KAYMAZ PASPAS ÖZELLİKLERİ : 3 ADET
KAYMAZ PASPAS ÖZELLİKLERİ : 3 ADET
 
Konusu :
17.12.2013 tarihinde saat: 14.20'de Üniversitemiz Gemi Adamlarına Toplu İş sözleşmesi gereği Kuru Üzüm ve Helva alımı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereği doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3591 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler daire Başkanlığı
Saati :
 14.20
Son Teklif :
 17.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 16.12.2013
Açıklama :
 KURU ÜZÜM ( 10 NUMARA ) : 277250 GR
HELVA (200 GR'LIK PAKET ) : 110900 GR
 
Konusu :
17.12.2013 tarihinde saat : 14.10'da Üniversitemiz Teknoloji Transfer Araştırma ve Uygulama Merkezi için 1 adet Projeksiyon Cihazı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3590 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.10
Son Teklif :
 17.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 16.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
17.12.2013 tarihinde saat:14.00'te Üniversitemiz muhtelif birimlerinin ihtiyacı olan masa takvimi ve ajanda alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3589 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 17.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 17.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 16.12.2013
Açıklama :
 AJANDA ( 17*24) : 150 ADET : AJANDA ( 17*33) : 30 ADET MASA TAKVİMİ : 30 ADET
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine bağlı kantin ve restotantlara muhtelif malzeme alımı işi 4737 KİK'nin 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yolu ile alımı yapılacaktır.
3588 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 11:30
Son Teklif :
 13.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 12.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
12.12.2013 tarihinde saat : 14.30'da Üniversitemiz bulunanan Sason Marka Ses Mixerinin bakım onarımının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3587 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale salonu
Saati :
 14.30
Son Teklif :
 12.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
12.12.2013 tarihinde saat :14.10'da Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinin ihtiyacı olan muhtelif büro malzemeler alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereği doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3586 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.10
Son Teklif :
 12.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü Sosyal Tesislerine Bağlı Kantinlere Tadilat Yapımı işi 4734 KİK'nin 22/D maddesine istinaden doğrudan temin ile yapılacaktır.
3585 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 13.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
12.12.2013 tarihinde saat : 14.00'te Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığının ihtiyacı olan 1 adet Veri Depolama Ünitesi alımı işi ile ilgili olarak 4734sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3584 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 12.12.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 11.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
17.12.2013 tarihinde saat:10.00 ve 10.15'te süleymaniye Mah.Taş odalar 574 ada 25 ve 27 parsel sayılı taşınmazların kiralanması işi 2886/45 sayılı kanuna göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
3583 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Pazarlık Usulü
Tarihi :
 17.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 10.00 ve 10.15
Son Teklif :
 17.12.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 11.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI KANTİN VE RESTORANLARA MUHTELİF MALZEME ALIMI İŞİ 4737 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİNCE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3582 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 11:15
Son Teklif :
 13.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 10.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI KANTİN VE RESTORANLARA ELEKTRONİK CİHAZ ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K.'NUN 22/D MADDESİNCE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3581 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 13.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 10.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ OTOPARK BİRİMİNE GİRİŞ BİLETİ KASA YENİLENMESİ ALIMI İŞİ İÇİN 4734 SAYILI K.İ.K.'NUN 22/D MADDESİNCE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3580 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 10:45
Son Teklif :
 13.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 10.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI BEYAZIT BÖLGESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KANTİNİNE MALZEME ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİNCE ALINACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3579 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 10:30
Son Teklif :
 13.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 10.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI EDEBİYAT FAKÜLTESİ KANTİNİNE ZEBRA PERDE ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K.'NUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3578 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 11:45
Son Teklif :
 13.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 10.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI BALTALİMANI RESTORANINA BİRA ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K.'NUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3577 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 10:15
Son Teklif :
 13.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 10.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi A.B.D. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılmak üzere Steril Kabin alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulü ile yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3576 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/85
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Saati :
 12:00'a kadar
Son Teklif :
 12.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 09.12.2013
Açıklama :
 SÖZLEŞME YAPILMAYACAKTIR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.
 
Konusu :
10.12.2013 tarihinde saat 13.30’da - İ.Ü. Veteriner Fakültesi Amfiler Binası Dış Cephe Onarımı Yapılması işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan yapım için teklif alınacaktır.
3575 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 10.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 13.30
Son Teklif :
 10.12.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 09.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
11.12.2013 tarihinde saat : 14.15'te Üniversitemiz Avcılar kampüsünün ihtiyacı olan 50 adet yol dubası alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3574 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 11.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.15
Son Teklif :
 11.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 09.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
11.12.2013 tarihinde saat : 14.00'te Üniversitemiz Avcılar Yerleşkesinin ihtiyacı olan 3 com 7910 E model Omurga Ağ Anahtarlama cihazı için LSQ1GP24SCO 24 PORT SFP Kart alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3573 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 11.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 11.12.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 09.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
05.12.2013 tarihinde saat :14.15'te Üniversitemiz Muhtelif Birimlerinin ihtiyacı olan 25 adet tarayıcı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3572 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 05.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.15
Son Teklif :
 05.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 04.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
05.12.2013 tarihinde saat 14.00'te Üniversitemiz Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ihtiyacı olan 4 adet ( 8 TB 3,5") harici hard-disk alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3571 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Açık İhale Usulü
Tarihi :
 05.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 05.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 04.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI BALTALİMANI RESTORANINA ÇİÇEK ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K'NUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3570 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 06.12.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi
Saati :
 10:00
Son Teklif :
 06.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 02.12.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
04.12.2013 tarihinde saat 10.30'da - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesinin tadilatı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan yapım için teklif alınacaktır.
3569 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 04.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.30
Son Teklif :
 04.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 29.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
03.12.2013 tarihinde saat 11.10’de - İ.Ü. Veteriner Fakültesi Anabilim Dallarında öğrenci uygulamalarında kullanılmak üzere 12 adet çelik emaye beyaz yazı tahtası alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3568 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 11.10
Son Teklif :
 03.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 29.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
03.12.2013 tarihinde saat 11.05’de - İ.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji Anabilim Dalı Polikliniğinde öğrenci uygulamalarında kullanılmak üzere 1 adet tavana monte çift kollu operasyon lambası alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3567 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 11.05
Son Teklif :
 03.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 29.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
03.12.2013 tarihinde saat 11.00’de - İ.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğrenci uygulamalarında kullanılmak üzere 1 adet soğutmalı etüv cihazı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3566 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 11.00
Son Teklif :
 03.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 29.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
03.12.2013 tarihinde saat 10.55’de – İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Havza Yönetimi Anabilim Dalı öğrencilerinin laboratuar uygulamalarında kullanılmak üzere 1 adet 6 gözlü balon ısıtıcı cihazı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3565 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.55
Son Teklif :
 03.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 29.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımza bağlı Cerrahpaşa Kız
Öğrenci Yurtlarında teknik arızların giderilmesinde kullanılmak üzere
32 kalem teknik malzeme alımı işi 4734 sayılı K.İ.K kanunun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacaktır
3564 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale salonu,Süleymaniye Cad.No:19 Eminönü / İSTANBUL
Saati :
 11.25
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 28.11.2013
Açıklama :
  İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımza bağlı Cerrahpaşa Kız
Öğrenci Yurtlarında teknik arızların giderilmesinde kullanılmak üzere
32 kalem teknik malzeme alımı işi 4734 sayılı K.İ.K kanunun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacaktır
 
Konusu :
İ.Ü Avcılar Öğrenci Yurtları A, B ve C Blokları mutfaklarında kullanılmak üzere 30 adet 2’li set üstü elektrikli ocak alımına işi 4734 sayılı K.İ.K.’ nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacaktır
3563 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale salonu,Süleymaniye Cad.No:19 Eminönü / İSTANBUL
Saati :
 11.20
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 28.11.2013
Açıklama :
 İ.Ü Avcılar Öğrenci Yurtları A, B ve C Blokları mutfaklarında kullanılmak üzere 30 adet 2’li set üstü elektrikli ocak alımına işi 4734 sayılı K.İ.K.’ nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacaktır
 
Konusu :
İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı Avcılar Öğrenci Yurdu ve Beylikdüzü Öğrenci Yurdunda kullanılmak üzere 7 (yedi) adet çamaşır yıkama ve 7 (yedi) adet çamaşır kurutma makinası alımı işi 4734 sayılı K.İ.K.’ nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacaktır.
3562 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 03.12.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale salonu,Süleymaniye Cad.No:19 Eminönü / İSTANBUL
Saati :
 11.15
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 28.11.2013
Açıklama :
  İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı Avcılar Öğrenci Yurdu ve Beylikdüzü Öğrenci Yurdunda kullanılmak üzere 7 (yedi) adet çamaşır yıkama ve 7 (yedi) adet çamaşır kurutma makinası alımı işi 4734 sayılı K.İ.K.’ nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacaktır.
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yunus-S Araştırma Gemisinde kullanılmak üzere GPS COMPASS alım işi.(Montaj Dahil) . 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulü ile yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3561 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/82
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 02.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Satınalma Bürosu
Saati :
 16:00'a kadar
Son Teklif :
 02.12.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 27.11.2013
Açıklama :
 1 adet GPS COMPASS cihazı (Montaj Dahil)
R/V Yunus-S Araştırma Gemisi Haydarpaşa Limanı 9 nolu rıhtımda bulunmaktadır.
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümünde kullanılmak üzere akvaryum malzemesi alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3560 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/84
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 02.12.2013
Yeri :
 İ.Ü. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Saati :
 16:00'a kadar
Son Teklif :
 02.12.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 27.11.2013
Açıklama :
 TOPLAM 13 KALEM MALZEME ALINACAKTIR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
 
Konusu :
28.11.2013 tarihinde saat:14.45'te Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılan develop İneo-600 model fotokopi makinasının onarımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3559 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başk.ihale salonu
Saati :
 14.45
Son Teklif :
 28.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 26.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
28.11.2013 tarihinde saat:14.30'da Üniversitemizde kullanılmak üzere SSL yazılımı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3558 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.30
Son Teklif :
 28.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 26.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
28.11.2013 Tarihinde saat:14.15'te Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının ihtiyacı olan 1 adet tarayıcı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3557 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve mali İşler Daire başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.15
Son Teklif :
 28.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 26.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
28.11.2013 tarihinde saat:14.00'te Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına muhtelif ultrabook ve notebook alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3556 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 28.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 28.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 26.11.2013
Açıklama :
 ULTRABOOK (İ5 İŞLEMCİLİ) : 11 ADET - NOTEBOOK ( İ5 İŞLEMCİLİ ) 6 ADET
NOTEBOOK (İ7 İŞLEMCİLİ ) : 2 ADET
 
Konusu :
27.11.2013 tarihinde saat :14.45'te Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinin ihtiyacı olan muhtelif elektrik ve hırdavat malzemeleri alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3555 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 27.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.45
Son Teklif :
 27.11.2013
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 25.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
27.11.2013 Tarihinde saat : 14.30'da Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinin ihtiyacı olan muhtelif elektronik cihazların alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3554 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 27.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 14.30
Son Teklif :
 27.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 25.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
27.11.2013 tarihinde saat: 14.20'de Üniversitemiz Avcılar Kampüs Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 2 adet motorlu su pompası alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3553 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 27.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale Salonu
Saati :
 14.20
Son Teklif :
 27.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 25.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
27.11.2013 tarihinde saat:14.10'da Üniversitemiz Avcılar Kampüs Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan bir adet 4 KWA'lık jeneratör alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temn usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3552 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 27.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.10
Son Teklif :
 27.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 25.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
27.11.2013 tarihinde saat:14.00'te Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği tarafından kullanılan Sharp ARM 451-N model fotokopi cihazının bakım ve onarımının yaptırılması işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3551 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 27.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 27.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 25.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
25.11.2013 tarihinde Üniversitemiz Muhtelif Birimlerinin hizmet binalarının çatı temizliği işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3550 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 25.11.2013
Yeri :
  İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 16.30'a kadar
Son Teklif :
 25.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 21.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi bahçesinde bulunan jeneratöre 1000 LT yakıt(motorin) alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3549 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/81
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 26.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Saati :
 16:00
Son Teklif :
 26.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 21.11.2013
Açıklama :
 1000 LT MOTORİN. KANTAR FİŞİ, ULUSAL MARKER RAPORU, MOTORİN ANALİZ RAPORU OLACAKTIR.TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.
 
Konusu :
25.11.2013 Tarihinde saat:14.00'te Üniversitemiz Ağzafiyet Tarama yazılımı ve Web Uygulamaları Zafiyet Tarama yazılımı ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınmıştır.
3548 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 25.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 25.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 21.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümünde kullanılmak üzere multiparametre ölçüm cihazı seti alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3547 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/79
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 25.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Satınalma Bürosu
Saati :
 16:00 akadar
Son Teklif :
 25.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 21.11.2013
Açıklama :
 1 adet multiparametre ölçüm cihazı seti
teknik şartname ektedir.
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi A.B.D. kullanılmak üzere portatif el vinci alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3546 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/80
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 25.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi
Saati :
 16:00 a kadar
Son Teklif :
 25.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 21.11.2013
Açıklama :
 1 Adet El Vinci , 1 adet montaj aparatı , 25 metre paslanmaz çelik halat 1/8"
teknik şartname ektedir.
 
Konusu :
20.11.2013 tarihinde saat: 14.15'te Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinin ihtiyacı olan 6000 adet karton dosya dosya alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3545 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 20.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.İdari ve MAli İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.15
Son Teklif :
 20.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 19.11.2013
Açıklama :
 Numuneler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından görülebilir.
 
Konusu :
20.11.2013 tarihinde saat : 14.00'te Üniversitemizin ihtiyacı olan 80 adet Kolçaklı Konferans Sandalyesi alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3544 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 20.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 20.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 19.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
20.11.2013 tarihinde saat 10.30’da - İ.Ü.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğrenci Kütüphanesinde kullanılmak üzere 1 adet düz tablalı A3 tarayıcı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3543 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 20.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.30
Son Teklif :
 20.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 18.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
Personel Daire Başkanlığının ihtiyacı olan sekiz kalem kırtasiye malzemesi 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alımı için teklif alınacaktır.
3542 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 21.11.2013
Yeri :
 Personel Daire Başkanlığı
Saati :
 10,00
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 15.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
15.11.2013 tarihinde saat:14.15'te Üniversitemiz Avcılar Kampüs koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 1 adet yaprak toplama makinası alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3541 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 15.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale salonu
Saati :
 14.15
Son Teklif :
 15.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 14.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
15.11.2013 tarihinde saat:14.00'te Üniversitemiz bünyesinde toplu e-mail ve e- bülten gönderimleri için destek hizmeti alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3540 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 15.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 15.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 14.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
15.11.2013 tarihinde saat 10.30 – İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Programı öğrenci atölyelerinde kullanılmak üzere 45 kalem malzeme alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3539 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 15.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.30
Son Teklif :
 15.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 13.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi A.B.D. laboratuvarında kullanılmak üzere 1 set UV-Visible Spektrofotometre alım işi.
4734 saylı KİK kanununun 22/d maddesine göre yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3538 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/76
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 18.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Satınalma Bürosu
Saati :
 15:30'a kadar
Son Teklif :
 18.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 13.11.2013
Açıklama :
 1 Set UV-Visible Spektrofotometre
Teknik Şartname ektedir.
 
Konusu :
13.11.2013 tarihinde saat 10.30’da – İ.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğrenci uygulamalarında kullandıkları bölüme 2 adet klima (48.000 Btu) alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3537 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.30
Son Teklif :
 13.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
13.11.2013 tarihinde saat 10.25’da – İ.Ü. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğrenci uygulama laboratuarlarında uygulama derslerinde kullanılmak üzere 17 adet öğrenci binoküler mikroskobu alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3536 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.25
Son Teklif :
 13.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
13.11.2013 tarihinde saat 10.20’da – İ.Ü. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğrenci uygulama laboratuarlarında uygulama derslerinde kullanılmak üzere 1 adet araştırma mikroskobu alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3535 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.20
Son Teklif :
 13.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
13.11.2013 tarihinde saat 10.15’da – İ.Ü. Veteriner Fakültesi öğrencilerinin Anatomi uygulama derslerinde yararlanmaları amacıyla kemik, maket gibi anatomik materyallerin konulabilmeleri için 43 adet cam dolabın alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3534 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.15
Son Teklif :
 13.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
13.11.2013 tarihinde saat 10.10’da – İ.Ü.Su Ürünleri Fakültesi öğrenci uygulamaları ve araştırmalarında kullanılmak üzere 1 set inverted mikroskobu ve görüntü analiz sistemi alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3533 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.10
Son Teklif :
 13.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
13.11.2013 tarihinde saat 10.05’da – İ.Ü.Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünün öğrenci laboratuarlarında kullanılmak üzere 18 kalem çözücü ve asit sarf malzemelerin alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3532 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.05
Son Teklif :
 13.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
13.11.2013 tarihinde saat 10.00’da – İ.Ü.Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrenci laboratuarlarında kullanılmak üzere 1 adet PCB tasarım ve prototip cihazı alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3531 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 10.00
Son Teklif :
 13.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 11.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Su ürünleri Fakültesi Sapanca Biriminde kullanılmak üzere fuel-oil4 (kalorifer yakıtı ) alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin ile yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3530 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/72
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Satınalma Bürosu
Saati :
 16:30 a kadar
Son Teklif :
 12.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 08.11.2013
Açıklama :
 Not:Toplam 20.000 kg (kalorifer yakıtı) fuel-oil 4 alınacaktır.
Yakıt Sapanca Birimimize (Kurtköy/Sapanca/Adapazarı) mesai saatleri içinde teslim edilecektir.
Kantar fişi ve fuel oil 4 analiz raporu olacaktır.
Teknik Şartname ektedir.
 
Konusu :
İ.Ü. Su ürünleri Fakültesi Sapanca Biriminde kullanılmak üzere fuel-oil4 (kalorifer yakıtı ) alım işi. 4734 sayılı KİK kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin ile yapılacak olan alım işi için teklif toplanacaktır.
3529 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/72
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Satınalma Bürosu
Saati :
 16:30 a kadar
Son Teklif :
 12.11.2013
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 08.11.2013
Açıklama :
 Not:Toplam 20.000 kg (kalorifer yakıtı) fuel-oil 4 alınacaktır.
Yakıt Sapanca Birimimize (Kurtköy/Sapanca/Adapazarı) mesai saatleri içinde yapılacaktır.
Kantar fişi ve fuel oil 4 analiz raporu olacaktır.
Teknik Şartname ektedir.
 
Konusu :
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi A.B.D. Laboratuvarında kullanılmak üzere kimyasal malzeme dolabı alım işi
3528 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/71
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 12.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Satınalma Bürosu
Saati :
 15:30 'a kadar
Son Teklif :
 15:30
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 08.11.2013
Açıklama :
  3 adet kimyasal malzeme dolabı. Teknik Şartname ektedir.
 
Konusu :
3527 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Açık İhale Usulü
Tarihi :
 
Yeri :
 
Saati :
 
Son Teklif :
 
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 08.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesine yeni su tesisatı yapılması işi 4734 sayılı K.i.K.nun 22/d maddesine göre yapılacak yapım için teklif alınacaktır.
3526 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 3526
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 13.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Florence Nihgtingale Hemşirelik Fakültesi
Saati :
 10.30
Son Teklif :
 13.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 07.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
08.11.2013 tarihinde saat 14.15’ de - İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak olan sınavlarda kullanılmak üzere 20.000 adet optik form basımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3525 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 08.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 14.15
Son Teklif :
 08.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 07.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü SOSYAL TESİSLERİNE BAĞLI KANTİN VE RESTORANLARA MUHTELİF MALZEME ALIMI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K NUN 21/F MADDESİNE GÖRE PAZARLIK YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3524 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Pazarlık Usulü
Tarihi :
 08.11.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı PTT Üstü Beyazıt / İSTANBUL
Saati :
 16:00
Son Teklif :
 08.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 06.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
11.11.2013 tarihinde saat: 11.00'da İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesinin Tadilatı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/ d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan yapım için teklif alınacaktır.
3523 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 11.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 11.00
Son Teklif :
 11.11.2013
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 06.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
İ.Ü. Sosyal Tesisleri Kantin ve Restoranlarına Muhtelif Temizlik Malzemesi Alımı işi 4734 Sayılı K.İ.K NUN 21/F Maddesine Göre Pazalık yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3522 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 2013/159466
Usulü :
 Pazarlık Usulü
Tarihi :
 08.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. Profesörler evi Restoranı Beyazıt/İstanbul
Saati :
 16.30
Son Teklif :
 08.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 06.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
08.11.2013 tarihinde saat 14.10’da – İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun öğrenci sınav soru cevaplarını okutmak amacıyla 1 adet optik okuyucu (değerlendirme programı dahildir.) alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3521 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 08.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 14.10
Son Teklif :
 08.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 05.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
08.11.2013 tarihinde saat 14.00’da – Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü öğrenci dershanelerinde kullanılmak üzere 11 adet akıllı tahta (montaj dahildir.) alımı işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3520 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 08.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 08.11.2013
Durumu :
 İptal Edildi
Yayın Tarihi :
 05.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ OTOPARK BİRİMİNE 2 KALEM YAZICI ALIMI VE YAZICI YAZILIM YÜKLEME AYARLARININ YAPILMASI İŞİ 4734 SAYILI K.İ.K nun 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK OLAN ALIM İÇİN TEKLİF ALINACAKTIR.
3519 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 08.11.2013
Yeri :
 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı PTT Üstü Beyazıt / İSTANBUL
Saati :
 11:00
Son Teklif :
 08.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 05.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
05.11.2013 tarihinde saat: 14.30'da Üniversitemizin ihtiyacı olan 3 adet konteyner alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3518 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 05.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.30
Son Teklif :
 05.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 01.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
05.11.2013 tarihinde saat:14.00'te Üniversitemiz Avcılar kampüsünün ihtiyacı olan muhtelif marangoz malzemeleri alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3517 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 05.11.2013
Yeri :
 İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı ihale salonu
Saati :
 14.00
Son Teklif :
 05.11.2013
Durumu :
 Sonuclanmadi
Yayın Tarihi :
 01.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
04.11.2013 tarihinde saat 11.00’ de - İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öğrenci hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet optik okuyucu alımı (Ölçme ve Değerlendirme programı dahil olacaktır.) işi 4734 sayılı K.İ.K. nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yapılacak olan alım için teklif alınacaktır.
3516 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 04.11.2013
Yeri :
 İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonu
Saati :
 11.00
Son Teklif :
 04.11.2013
Durumu :
 Sonuclandi
Yayın Tarihi :
 01.11.2013
Açıklama :
 
 
Konusu :
05.11.2013 tarihinde saat: 13.50'de Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ihtiyacı olan 1 adet tarayıcı alımı işi ile ilgili olarak 4734 sayılı KİK'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılacak alım için teklif alınacaktır.
3515 Nolu İhale
Kayıt Nosu :
 
Usulü :
 Doğrudan Temin
Tarihi :
 05.11.2013